5, 6, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde hedefimiz öğrencilerin; İnsan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi, laiklik, cumhuriyet kavramlarının tarihsel süreçlerini kavrayarak yaşamını demokratik kurallara göre düzenlemeleri, millî, manevi değerleri ile evrensel değerleri benimseyerek erdemli insan olmanın önemini ve yollarını bilmeleri, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık göstermeleri, özgür birer birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varmalarıdır. Yaşadığı çevre ile dünyanın genel coğrafi özelliklerini tanıyarak insan ile çevre arasındaki etkileşimi açıklamaları ve mekânı algılama becerilerini geliştirmeleri de Sosyal Bilgiler dersinin hedefleri arasındadır. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda Araştırma, Çevre okuryazarlığı, Değişim ve sürekliliği algılama, Dijital okuryazarlık, Eleştirel düşünme, Empati gibi becerilerin kazandırılması da amaçlanmaktadır. Bu beceriler doğrultusunda sınıfta etkileşimli bir ortam yaratmak için farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması gerekmektedir. Bu yöntemlerden bazıları işbirlikli, proje tabanlı, problem çözme, örnek olay, tartışma yöntemleridir. Bunların yanı sıra beyin fırtınası, gezi gözlem, altı şapkalı düşünme, istasyon, konuşma halkası, görüş geliştirme, topluma katılım ve müze eğitimi, yaratıcı drama derste öğrenciyi etkin kılacak tekniklerdir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kapsamında; öğrencilerin, Atatürk’ün askerlik ve devlet adamlığı yetenekleri ile inkılapçı niteliklerini öğrenerek onun kişilik özelliklerini örnek almaları, Millî Mücadele örneğinden hareketle Türk milletinin millî birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde özgürlük, bağımsızlık ve vatanseverlik duyguları ile her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini anlamaları, dönemin ağır şartlarında büyük güçlüklere rağmen Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk İnkılabı’nın tarihî anlamını ve önemini kavramaları istenmektedir. Atatürk’ün kaleme aldığı ‘Nutuk’ 8.sınıf öğrencilerimizin başucu kitabı olarak derste de aktif şekilde kullanılacaktır.

Oran Okulları olarak Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde öğrencilerimizin yukarıdaki hedefler doğrultusunda yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak temel amacımızdır.
 

ORAN OKULLARI
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Ortaokul ERKEN KAYIT FIRSATI
KAYIT / BİLGİ
BAŞVURU