Özel Oran Ortaokulu olarak ana felsefemiz; öğrencilerimizi ülkesi ve kültürüne bağlı, dünya kimlikli, öz yeterliliği yüksek bireyler olarak geleceğe hazırlamaktır.

Bu bağlamda başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş uluslar düzeyini aşma, insanlığa değer katan önde gelen ülke olma hedefinin; aklın bilimin rehberliği ve çağdaş eğitimle mümkün olacağı misyonuna bağlı kalarak, demokrasiyi içselleştirmiş, kendi kültürünü saygınlığını koruyarak yaşatırken farklı kültürleri tanıyan ve modelleyen, ana dilini iyi kullanan, okul ve toplum kültürüne uyumlu, edindiği bilgileri yaşam becerisine dönüştüren, özgüveni ve farkındalığı yüksek, mutlu ve duyarlı bireyler yetiştirmektir.

Bu ortamda yetişen öğrencilerimiz; bireysel ve ekip çalışması becerilerini kazanır, böylece sadece yaşadıkları toplumda değil, uluslararası platformda da başarılı ve aranan bireyler olurlar.

LGS hazırlıkları, 5. Sınıf itibariyle Kazanım Tarama Testleri ve bu test sonuçlarına bağlı sınıf ihtiyacına göre hazırlanmış etütlerimizle başlar. Bu eğitim programımız her sınıf düzeyine uyumlu olarak gelişir ve 8. Sınıf düzeyine kadar öğrencilerimizi yeni nesil sınav ve soru sistemine hazır hale getirir. 8. Sınıflarımız Eylül ayından itibaren düzenli olarak LGS’ye kadar her hafta deneme sınavlarına girer ve her deneme sınavı sonrası yapılan etütlerle eksiklerini giderme yanlışlarını düzeltme fırsatı bulurlar.

Okulumuz alanına hâkim, deneyimli ve dinamik akademik kadronun rehberliğinde; eğitimde “Tekrar etme” anlayışını, yanlışı da tekrar etme düzeyindeki ezberci yaklaşımdan uzaklaştırma hedefine veli iş birliğini de öğretme temelinde tutarak rahatlıkla ulaşılır.

Oran Ortaokulu öğrencileri ölçme değerlendirmenin sistemli ilerleyişi sayesinde bilgiyi kullanabilen aktif eğitim modüllerinin içinde dinamik bir yapı ile yetişir. Okulumuzda yapılan sınavlar yalnızca bilgiyi ölçme olarak değil aynı zamanda öğrenciyi değerlendirme ve eksikleri gidermeyi de hedef alır.

Ortaokul dil eğitiminde; ağırlıklı dil modelini uygulayan bir eğitim kurumudur. 5. Sınıf düzeyinde haftalık ders programının yarısını yabancı dil eğitimi kapsamaktadır. Sınıf düzeyi yükseldikçe ders saatleri haftalık ders saatinin üçte biri düzeyine getirilir dersler Native öğretmenler eşliğinde işlenir. Alanında uzman Türk ve Native öğretmenlerin belirlediği dünyaca tanınmış yayınlar, materyal ve dijital platformlar kullanılır. Ders içi ve ders dışı etkinliklerle hedef dil kullanımı teşvik edilir böylelikle sağlam bir alt yapı oluşturulur.

Kulüp etkinlikleri, her yıl öğrencilerin istekleri ve öğretmen yönlendirmeleri ile oluşturulmaktadır. Görsel Sanatlar, Müzik, Spor, Satranç, Bilim Uygulamaları, Bilişim ve Robotik, İngilizcenin öncelikli tutulduğu geniş bir yelpazeye yayılan kulüp etkinliklerinde, bir yandan öğrencinin beceri ve yetenekleri geliştirilirken diğer yandan sosyal gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapılmaktadır.

Sınıflarımızda kalıcı ve bütünleyici öğrenmenin gerçekleşmesine katkı sağlayıcı araç gereçler ve sınıf içi teknolojileri ile öğrencilerimizin akademik gelişimleri desteklenir. Yenilikleri takip eden genç, dinamik ve deneyim sahibi akademik kadromuz, öğrenciye birçok alanda kendini geliştirme olanağı sunan yeni ve güvenilir fiziki yapımız, teknik donanımı standartların üstünde sınıf, laboratuvar ve atölye ortamımız ile okulumuz öğrenci ve velileri için “İçinde gelecek barındırır.”

ORAN OKULLARI
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Ortaokul ERKEN KAYIT FIRSATI
KAYIT / BİLGİ
BAŞVURU