Basketbol Kulübü

Basketbol, başarının ve heyecanın en yoğun yaşandığı sporlardan biridir. Oyunun temel kuralı olan “topun çember içerisinden geçirilme hedefi” döngü şeklinde tekrarlandığından, öğrencilerimizin fiziksel ve duygusal olarak kendini geliştirmesi kaçınılmazdır. Basketbolun başka bir özelliği de, hedefe ulaşabilmek için farklı yöntemler kullanarak çocuğun hayal gücünün tetiklendiği bir dal olmasıdır. Bu durum, her öğrencinin oyun anlayışını kendi fiziksel ve zihinsel özelliklerine göre farklı bir şekilde ortaya koymasını sağlar. Yeni başlayan öğrencilerimiz basketbol hakkında bilgi edinirken, bu sporun altyapısını oluşturan temel tekniklerle hızlı hareket edebilme becerisine sahip olurlar

Voleybol Kulübü

Ülkemiz de topla oynanan en popüler sporların başında gelmektedir. Öğrencilerimiz, Voleybol ‘un temel teknik ve kurallarını öğrenirken; eğlenceli oyunlarla yardımlaşma ve paylaşma duygularını grup çalışmalarıyla pekiştirirler. Voleybol, uyulması gereken belirli kurallar çerçevesinde oynanan bir spor olduğundan, çocuklarımızın öz disiplinini, liderlik vasıflarını geliştirmesinde yardımcı olur.

Tiyatro Kulübü

Tiyatro, oyuncuların senaryoya bağlı kalarak canlandırdığı performans sanatıdır. Senaryo, sahnede canlandırılmak üzere tasarlanır. Tiyatroda jest ve mimikler aracılığıyla verilmek istenen mesajlar verilir, karakterlerin duygu ve düşünceleri yansıtılır. Bale ve opera gibi diğer sanat dallarıyla birleştirilerek de sahne gösterisi ortaya konulabilir.

Koro ve Müzik Kulübü

Koroda, disiplin birinci plandadır. Öğrencilerin iyi bir müzik kulağına sahip olmaları önemlidir. Öğrencilerde müzik kültürünün gelişmesine etkisi olduğu kadar, onların akademik başarılarına da katkı sağlar. Repertuvarlarını gerçek bir dostluk ortamı içerisinde seslendirirler. Gerekli ses tekniklerini ve diyafram kullanma eğitimlerini alırlar. Müziğe karşı ilgi ve isteklerini şan teknikleri kullanarak geliştirmek, şan eğitimi sayesinde daha iyi bir kulağa sahip olmalarını sağlar. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel eğitimler sayesinde okul içi ve okul dışı etkinliklerde görev alarak performans sergiler.

MUN (Model United Nations- Model Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletlerin öğrenciler seviyesindeki eğitsel bir simülasyonudur. Konferans, panel, çalıştay ve forum şeklinde toplantılar içerir. Okullardan öğrenci delegeler seçilir ve bu öğrenciler belli ülkeleri ve BM kurumlarını temsil ederler. Konferanslarda anadil İngilizcedir. BM delegelerinin rolünü üstlenen öğrenciler, tarihi veya güncel siyasi sorunları tartışır ve bu sorunlara diplomatik çözümler bulmaya çalışırlar. Bu proje, başta Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Harvard ve benzeri saygıdeğer üniversiteler tarafından kabul görmektedir ve desteklenmektedir. MUN (Model Birleşmiş Milletler) dünya çapında bir organizasyondur.

Satranç Kulübü

Hiç şüphesiz ki Satranç; stratejik ve taktik ögeler bakımından en zengin oyun ve spordur. 64 karelik büyülü bir dünya olan satranç; kişinin sadece oyunda değil yaşamda da stratejik düşünüp, stratejik düşünüşü taktik varyasyonlarla sonuca ulaştırmasını sağlayabilecek bir anahtardır. Kulüp çalışmalarımızın en temel amacı; satrancın bu faydalı yönlerini disiplinli ve çeşitli çalışma yöntemleriyle öğrencilerimize kavratmak, katılmış olduğumuz turnuvalar ile olaylara, hayata, karşılaştıkları sorunlara farklı açılardan bakabilmelerini sağlayıp karşılarına çıkabilecek her ihtimali göz önünde bulundurarak ön görü sahibi olmalarını sağlamak ve düşünme, karar verme, seçim yapabilme yetilerine katkı sağlayabilmektir.

Halk Oyunları Kulübü

Türk halk oyunları ülkemizin çeşitli bölgelerinin kendi kültürlerinden özellikler taşıyan, halk danslarına verilen addır. Bölgelere özgü, özel olarak dikilmiş yöresel kıyafetler giyen dansçılar, yine bölgelere has müzikler eşliğinde uyumlu bir şekilde dans ederler. Halk Oyunları Kulübü yöreden yöreye değişiklik gösterir.

Bilim ve Doğa Kulübü

Bilim ve Doğa Kulübümüzün amacı bireylerin objektif gerçekliği yansıtabileceği bir bilgi sistemi kurabilmektir. Bilim, hem bilimsel yöntemlere dayanarak bilgiyi kullanmaya, hem de yeni bilgiler elde etmeye yardımcı olur. Toplumların ilerlemesi için bilimin doğasını anlamak bir şart, bu bilimsel bilgiyi nasıl elde edebileceğini ve kullanabileceğini bilen bireyler yetiştirmek ise sürdürülebilirlik için bir zorunludur. Maddenin, varlığın, var olan her şeyin doğasını algılayan, meraklı, sorgulayan, eleştirel düşünen ve bilime meraklı bireylerin yetişmesi amaçlanır.

El Sanatları Kulübü

Geleneksel Türk El Sanatlar kulübünün amacı;

Özel Oran Okulların da geleneksel sanata ilgi duyan öğrencilere yönelik aktiviteler yapmak ve böylece unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı yeniden canlandırıp soyut ve somut tasarımlar yaparak dersi verimli kılmaktır.

El sanatları yönünden çok zengin olan bu sanatı, çok eski geçmişi olmasına rağmen yeterince tanıtılamayan, hak ettiği değeri göremeyen El sanatlarına sahip çıkmak ve tanıtmaktır. Geleneksel Türk El Sanatlarını halıcılık, kilimcilik, ebru, hat sanatı, kumaş dokumacılığı, yazmacılık, çinicilik, seramik-çömlek yapımcılığı, işlemecilik, oya yapımcılığı, deri işçiliği, müzik aletleri yapımcılığı, taş işçiliği, bakırcılık, keçe yapımcılığı, örmecilik, ahşap ve ağaç işçiliği, gibi sıralayabiliriz.

Robotik Kodlama Kulübü

Tüketen bir nesil yerine, üreten bir nesil yetiştirme hedefiyle kurduğumuz kulübümüz, değişen ve gelişen dünyayı öğrencilerimizin sadece takip etmesini değil aynı zamanda o dünyanın bir bireyi olduğu farkındalığını geliştirmesi amacındadır. Teknolojinin her gün yeni bir hedefe ulaştığı günümüzde öğrencilerimizin de hedeflerini teknolojik koşul ve gerçeklere göre belirlemesi bilinci kazanmaları sağlanmaktadır.

Dünya Dansları Kulübü

Dans, öğrenciye kendini ifade edebilme fırsatı sunar ve iletişim aracı olarak kullanabilmesinin yollarını gösterir. Duygu veya düşünceyi iletmek için müzik eşliğinde hareket etme sanatı olan dansta; müzik ve ritim eşliğinde esneklik ve estetik algı gelişimi kazandırmak hedeflenir. Öğrencilerimiz müzik eşliğinde çeşitli figürlerle koreografik dans oluşturarak bu dansları çeşitli gösterilerde sergileme fırsatı yakalarlar. Bu çalışmalar öğrencilerimizin duygusal ve sosyal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak özgüvenlerini geliştirmelerine kendilerini müzik eşliğinde ifade etmelerine yardımcı olur.

Ayikido Kulübü

Japon savunma sanatı olarak bilinen bu spor, beden ve zihni eş zamanlı çalıştırmayı öğrenmek için mükemmel bir derstir. Zihin ve beden terbiyesi olarak da adlandırılan Aikido, Çincede yaşam gücüyle bütünleşme yolu anlamına gelir.  Aikido, dövüşmekten ziyade beden ve zihnin enerjisini doğru kullanmayı öğretir. Aikido teknikleri; anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için değil, daha anlaşılır bir yaşam modeli öğrenmek için uygulanır. "Zihnini her zaman geniş uzay boşluğu, engin okyanuslar, yüksek zirveler gibi parlak ve berrak tut ve tüm düşüncelerden arındır. Vücudunu her zaman ışık ve sıcaklıkla doldur. Kendini her zaman bilgeliğin ve aydınlanmanın gücüyle doldur" felsefesini rehber edinen Aikido sporu da kulüp derslerimiz arasında yer almaktadır.

ORAN OKULLARI
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Ortaokul ERKEN KAYIT FIRSATI
KAYIT / BİLGİ
BAŞVURU