Dersin Amacı: Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin amacı öncelikle günümüz çocuklarına günümüz teknolojilerinin ne kadar ve nasıl daha yararlı kullanabilir bunu göstermek, daha sonrasında ise bu teknolojileri kullanırken çevresinde bulunan zararlı yazılım ve uygulamaların kendisine nasıl zararının dokunacağını anlayabilmesi ve bu konuda kendisini korumak için gerekli tedbirleri almasını sağlamaktır. Bu dersin ilk amaçlarından biri haline gelmiştir.

Daha sonrasında ise dersin ikinci adı olan “yazılım”  kısmında ise robotik, kodlama gibi günümüz teknolojilerini kullanarak artık “tüketen bir nesil değil üreten bir nesil” yaratmak dersin öncelikle amaç ve hedeflerinden biri haline gelmiştir.

Bu dersimiz de ders müfredatımız 6 ana başlık altında toplanmıştır.

Bilgi teknolojileri: bu modül de öğrencilerin günlük kullanımdaki bilgisayar becerilerinin daha yararlı olabilecek şekilde kazandırılması amaçlanır. Bu doğrultuda bilgisayarın temel kavramları, klavye kullanımı, girdi ve çıktı birimleri tanıtılır, yazılımların ve donanımsal parçaların nasıl uyum içerisinde çalıştığı anlatılır. Bunların yanı sıra kelime işlemciler (Word, power point, excel), Bulut kelime işlemciler ( e-doküman, e-slayt, e-tablo) gibi temel bilgisayar uygulamaları, virüs-antivürüs kavramları… Vb. gibi değerleri kullanarak bu kavramları gündelik hayatların da kullanmaları hedeflenir.

Programlama: Öğrencilerin sistematiksel olarak düşünmesini, neden sonuç ilişkisini kurmasını hedefler. Bu modül de öğrenciler ilk olarak “Nesneye dayalı programlamanın ” ne olduğunu anlar. Daha sonrasında ise algoritmik düşünce ile metin tabanlı kodlamaya geçiş yapar.

Oyun tasarımı: Öğrencilerin yaratıcı kişiliklerinin ve tasarlama becerilerinin ortaya çıkmasını ve bu becerilerinin kazanılması hedeflenir. Bu kısımda öğrenciler teknolojiyi kendileri için yararlı bir şekilde kullanarak oyun tasarlama fırsatı bulur. Ve kendi hayal dünyalarındaki oyun platformuna yansıtmaları hedeflenir. Çocuklar bu sayede analitik ve yaratıcıyı düşünme becerileri kazanarak üretebilen nesiller olması hedeflenir.

Dijital vatandaşlık: Yeni nesil çocuklar artık dijital dünya içerisinde doğup dijital dünya içerisinde yetişiyorlar. Bu modülümüz de çocukların dijital dünyada ki iletişim kaynaklarının, kimseye zarar vermeden, eşit yasal ve ahlaki değerler doğrultusunda kullanılmasını, dijital dünya da yaptığı paylaşımlarını Bilişim etiğini bozmayacak ve başkalarını bu doğrultuda uyaracak nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Animasyon: Öğrencilerin bu modül de animasyon oluşturma yeteneği kazandırılır. Bu yetiyi kazandırırken bu modül sayesinde; öğrencilerin hayal dünyasının genişlemesi, animasyonlar arasındaki uyumun sağlanması, animasyonlara verilen hareketlerin birbiri ile uyumunun sağlanması. Vb. gibi becerilerin kazandırılması hedeflenir.

Robotik: Bu modülümüzde ise bu modüle kadar öğrendiği kodlama becerilerini, elindeki nesneler ile birleştirerek gündelik hayatlarında ki bir soruna çözüm üretilmesi hedeflenir. Bu amaç doğrultusunda öğrenci;

Temel problemleri çözerken algoritmik düşünce yapısı kazandırılması, elinde bulunan nesnelerle kodlamayı birleştirerek bir ürün elde etmesi, bunları yaparken dijital dünya da kimseye zarar vermeden bilişim etiği doğrultusunda ilerlemesi, bu işlevi gerçekleştirirken grup çalışmasından yararlanarak grup içerisinde farklı fikirlerin oluşması hedeflenir.

ORAN OKULLARI
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Ortaokul ERKEN KAYIT FIRSATI
KAYIT / BİLGİ
BAŞVURU