Oran Okullarımız 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında  Açılmıştır.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Risk incelemesinden geçmiş
ve deprem RİSKSİZ olduğu belgelenmiştir.

MEB açılış ruhsatı almış  olup, bu ruhsata esas deprem dayanıklılık dahil  ilgili tüm kurumlardan gerekli izinlerini almıştır.

Deprem Risksizlik Belgesi,

  • İzine Esas Yapı Kullanım Belgesi,
  • İmar Kanunu,
  • Yapı Denetim Hakkındaki Mevzuat,
  • Deprem Yönetmeliği Dahil İmar Yönetmeliği
  • Bilimsel ve Teknik Kurallara, Türk Standartlarına, Yapı Ruhsat Hükümlerine Uygunluk
  • Kullanılmasında Fen ve Sağlık bakımından uygunluk
  • Resmi yetkili kurumlar iznini  kapsamaktadır.

KAYIT / BİLGİ
BAŞVURU