Sevgili veliler ve öğrenciler,

Oran Anadolu Lisemizde Oran Okullarında tüm kademelerin de olduğu gibi;MEB programına ilaveten lise hazırlıkta 24 saat kadar yükselen Türk ve native öğretmenlerce öğretilen İngilizce, yine Almanca, İspanyolca tercihli 2. diller ile daha zenginleştirilmiştir yabancı dil programı. Spor, güzel sanatlar, bilim ve kültürel alanlarda özel ilgi ve yeteneklerin geliştirildiği “Özel Yetenek Gelişim Programı”, “Ulusal ve Uluslararası Projelere Katılım ile Proje Temelli Öğrenme Programı”, “LGS ve YKS Sınavlarına Hazırlık Programı”, “Anne Baba Aile Veli Rehberliği Eğitimi Programı”, “Gönüllü Toplum Hizmetleri yani Sosyal Sorumluluk Programlarının” bütünlüğünde yapılandırılan “Oran Bütünsel Eğitim Programı” uygulanmaktadır.

Oran Anadolu Lisesi çift dilli eğitim veren, bireysel öğrenme stillerinden yola çıkılarak öğrencilerin ilgi alanları ve becerilerine göre eğitim modeli izleyen, kurulduğu dönemden itibaren sürekli kendini yenileyen, öğrencilerine lise sonrası öğrenim hayatlarında başarılı olabilmeleri için gerekli standartları sunan, güçlü akademik kadromuzla yüksek akademik başarıları hedefleyen bir okuldur.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ve Cumhuriyet değerleriyle ulusal kültürüne bağlı, evrensel değerlere saygılı çocuklar yetiştirmek için gayret göstermekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı MEB müfredatını maarif eğitimi anlayışıyla bilgili ve kültürlü bir gelecek yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Lise müdürü olarak eğitimin yaşam boyu süren bir eylem olduğunun farkındalığı ile etkili öğrenmenin yaparak yaşayarak edinildiğine inanmaktayım. Öğrencilerimizin, öğrenmeye karşı ilgilerini uyandıracak zenginleştirilmiş öğretim programları, atölye uygulamaları ve laboratuvar çalışmalarımız ile her bilgiyi uygulamaktayız. Öğrencilerimizin teknolojik ve bilimsel bir dünyada büyüdüğünün farkında olarak eğitim ve öğretimin çağın gereklerine uygun bir şekilde 21.yüzyıl becerilerini içeren eleştirel düşünme, iş birliği, problem çözme becerilerini öğrencilerimize kazandırmaktayız.

Hazırlık sınıfı bulunan lisemizde öğrencilerimiz ülkemizde ve yurt dışında hayat boyu kullanacakları dil becerileri ile yetişirler ve B1 seviyesine ulaşırlar. Ulusal ve uluslararası sınavlarda ve yükseköğrenim hayatlarında başarılı olmaları için eleştirel düşünme, problem çözme ve iş birliği becerilerine ek olarak yabancı dil becerisi edinirler. Hazırlık sınıfından başlayan İngilizce eğitim 9 ve 10. Sınıflarda Matematik ve Fen dersleriyle devam eder. Yabancı dile ek olarak okulumuzda çok yönlü bir Almanca/İspanyolca eğitimi vermekteyiz. Küçük yaşlardan itibaren İngilizce ve 2.Yabancı dil almaya başlayan çocuklarımız lise ve üniversite sınavlarında bizleri gururlandıran başarılara imza atmaktadırlar. Ulusal ve uluslararası üniversitelerde geçerli portfolyolar hazırlık sınıfından itibaren başlayıp öğrencilerimize kazandırmaktayız. 11 ve 12. sınıflarda üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için farklılaştırılmış sınav programı uygulandığından fen ve matematik dersleri Türkçe işlenmektedir. Öğrencilerimizi girecekleri sınavlara hazırlamak için müfredat programımızın yanı sıra hafta içi ve hafta sonu uyguladığımız YKS programıyla çocuklarımızı destekliyor ve kazanım eksiklerini etüt çalışmaları ile tamamlıyoruz. Ülkemizin önde gelen devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerine öğrencilerimizi yerleştirme konusunda kararlıyız. Lise yıllarına başlangıçtan itibaren öğrencilerimize kariyer hedeflerini belirlemeleri için rehberlik edilir. Bilgi birikimleri ve akademik gelişimleri ölçme uygulamaları ile takip edilerek değerlendirilir ve desteklenir.

Oran Anadolu Lisesi öğretmenleri olarak öğrencilerimizin ülkesi ve kültürüne bağlı, özgüvenli ve başarılarıyla yükselen bir değer olarak geliştirmeye devam edeceğiz.

İlknur ÖZAYAZ
Lise Müdürü

ORAN OKULLARI
KAYIT BİLGİ
BAŞVURU FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Anadolu Lisesi Bilgi Formu
ORAN OKULLARI
Anadolu Lisesi

Yetkinliklerinin Farkında Olan Lise Öğrencileri

Lise kademesinde eğitimin odaklarından biri de
öğrencinin yetkinliklerini keşfetmektir.

Yabancı Dil
Amacımız; her öğrencinin kendi seviyesine uygun dinlediğini ve okuduğunu anlayabilmesi, duygu ve düşüncelerini yazarak ve konuşarak ifade edebilmesi bulunmaktadır.
Kampüs Olanakları
Lise eğitim yılı, öğrencilerin gelecekteki eğitim motivasyon ve başarısı için oldukça önemlidir. Nitelikli bir eğitim için nitelikli bir eğitim ortamı gerekmektedir.
Zengin Branş Dersleri
Lise kademesinde doğuştan gelen eğilimlerinin bilincinde olan öğrenciler gelecekte adımlarca önde olmaktadır.
Beslenme ve Sağlık
Yemek listeleri beslenme uzmanları tarafından, yaş gruplarına özel olarak dengeli ve sağlıklı beslenme anlayışıyla oluşturulur. Tüm yemeklerde birinci sınıf ve sertifikalı malzemeler kullanılır.
Kartal'ın en donanımlı kampüsü ile
tanışmaya hazır olun!
Modern eğitim imkanları, üst düzey teknolojiye sahip altyapısı ve güçlü akademik kadrosu ile
Oran Okulları Kartal'da eğitim hayatına başlıyor.
KAYIT / BİLGİ
BAŞVURU