Biyoloji, canlıların yapısını, gelişimini, görevlerini, sınıflandırılmasını, coğrafi dağılımını, çevreyle olan ilişkilerini inceleyen geniş kapsamlı bir bilim dalıdır.

Bugünün gençliği yarının erişkinleri olacak öğrencilerimiz için canlı bilimi; varlığı ve bunun beraberinde getirdiği biyolojik sorunlar oldukça önemli olup, çok iyi anlaşılabilmelidir.

Özellikle genetik mühendisliği ve biyoteknoloji alanında yaşanan yeni gelişmeler ile biyoloji, günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiş ve bu durum biyoloji eğitimine yönelik gereksinimleri de arttırmıştır.

Fark yaratmayı ve bilgi işlemeyi ilke edinmiş olarak amacımız;

 • Ezberden uzak ve mantıksal düşünen, araştıran, sorgulayan, özgür ve özgün bilimsel çözüm yolları geliştiren bireyler yetiştirmek,
 • Projeler üretip, biyoloji dersini güncel hayata uygulayabilen, dünya ve toplum sorunlarıyla ilgili, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyip bunu yaşantısına aktarabilen bireyler yetiştirmek,
 • Öğrenci merkezli eğitim modeli ile öğrencilerimizin aktif olarak derse katılmalarını sağlanmak,
 • Biyolojide yer alan yasa, teori, ilke, hipotez ve deneyler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
 • Biyoloji bilgisi uygulamalarını günlük hayatta kullanma becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

Bu kapsamda yapılanlar şunlardır;

 • Derslerde işlenen konular; interaktif sunumlar, deneyler ve internet desteği ile pekiştirilir. Biyoloji bilimindeki son gelişmeler öğrencilere aktarılarak bilginin dinamik olması sağlanır.
 • Dersler, elektronik (akıllı) tahtada işlenerek görsel ve işitsel yönden zenginleştirilip daha etkin hale getirilir.
 • Ders içerikleri laboratuvarda öğrencilerin aktif katılım sağladıkları deneylerle ve 3 boyutlu videoların izlenimiyle zenginleştirilir.
 • Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin desteğiyle proje çalışmalarını sürdürür ve geliştirdikleri projelerin ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımı sağlanır.
 • Uygulanan konu tarama ve genel nitelikli sınavlarla öğrenci düzeyini belirleyip zayıf ya da eksik noktaları tamamlanır.
 • Müfredat konularını işlerken diğer yandan da üniversite sınavlarına yönelik çalışmalarımızı yoğunlaştırarak öğrencilerimizin bu konudaki eksikleri tamamlanır ve onlara destek olunur.
 • Sık sık denemeler yaparak sınav kaygılarını en aza indirmeye çalışırız.

‘Biyoloji size bir beyin bahşeder. Yaşadığınız hayat ise onu ‘zihin’ haline dönüştürür.’

–Jeffrey Eugenides
 

ORAN OKULLARI
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Anadolu Lisesi ERKEN KAYIT FIRSATI
KAYIT / BİLGİ
BAŞVURU