Felsefe, insan yaşamını, değerlerini, amaçlarını sorgulamakta, varlığı bir bütün olarak ele almakta, temelde insanın sorgulayabilme yeteneğine dayanmaktadır. Bu anlamda felsefenin geliştirdiği şüphecilik ve yaratıcı düşünce; bilimsel düşüncenin, özgün buluşların temelini oluşturur. Felsefe dersleri sırasında yaratılan tartışma ortamlarıyla öğrencilerin her türlü bilgi ve dogmayı sorgulayabilmeleri, kendi dünya görüşlerini oluşturmaları amaçlanır.

Oran okulları olarak öğrencilerimizden; felsefe dersinin temel kavramlarını bilmeleri, bu kavramların anlamlarına ilişkin farklı örnekler düşünmeleri, tartışılan konulara ilişkin örnekler bulmaları ve kendi cümleleri ile ifade etmeleri, derslerde yapılan akıl yürütmelere dikkat ederek, kendi akıl yürütmelerini oluşturmayı denemeleri sağlanmaya çalışılmaktadır.

 

ORAN OKULLARI
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Anadolu Lisesi ERKEN KAYIT FIRSATI
KAYIT / BİLGİ
BAŞVURU