Mekan ve yeryüzü bilimi olarak kabul edilen coğrafya, insanın yaşadığı ortamı araştıran, o ortamla insan arasındaki etkileşimi inceleyen bilim dalıdır. İyi bir coğrafya eğitimi alan kişi, yaşadığı alandan başlayarak ülkesi ve dünya ile ilgili coğrafi bilinç kazanır. Bu bilinç sayesinde de doğa ile insan arasındaki karşılıklı ilişkiyi daha iyi kavrayarak mekanı ( yerel , ulusal, küresel ölçekte) doğru ve etkin kullanmayı öğrenir. Sürdürülebilir bir geleceği düşünerek doğal çevrenin korunmasında sorumluluk alır. Böylece kişide doğal ve beşeri kaynakların korunması konusunda ‘ tasarruf bilinci’ gelişir.

İnsan doğa etkileşiminde sürdürülebilir gelecek için çalışan, mekanı etkin ve doğru kullanan, tasarruf bilinci gelişmiş, gerektiğinde sorumluluk alan, coğrafi bilince, milli ve evrensel değerlere sahip bireylerin yetişmesi için coğrafya eğiti son derece önemlidir.

Bizler Özel Oran Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimize toplumun mekânsal organizasyonundan hareketle dünyadaki benzerlik ve farklılıkları kavrayabilmelerini, fiziksel çevre ile toplum arasındaki ilişkileri ilgilendiren konularda doğru kararlar verebilme yeteneğine sahip olabilmelerini, dünyadaki sınırlı doğal kaynakların kullanımına ve korunmasına yönelik planlamalar konusunda akılcı karar verebilme yeteneğine sahip olabilmelerini ve giderek küreselleşen dünyada karşılıklı bağımlılığı anlayabilmek ve dünya vatandaşı olabilmeleri için coğrafya eğitimini gezi, gözlem, inceleme ve sınıf içi etkinlikleri yöntemi ile öğretmeyi amaçlamaktayız.

ORAN OKULLARI
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Anadolu Lisesi ERKEN KAYIT FIRSATI
KAYIT / BİLGİ
BAŞVURU