Müzik, öğrencilerin sözel dil yeteneklerinin dışında bir iletişim kurma yoludur. Tüm duyuları harekete geçiren, rahatlatan ve sakinleştiren müzik etkinlikleri ile öğrenciler farklı yollarla iletişim kurmayı, tüm öğrenmelerin önemli bir parçasını oluşturan dinleme becerilerini de geliştirmiş olurlar. Müzik ile ilgilenen çocukların işitsel becerilerinin ve işitsel dikkatlerinin daha iyi olduğu belirlenmiştir. Derslerimizde müziğe giriş, oyunlu müzik teorisi çalışmaları, ritmik çalışmalar, nota yerleri, değerleri, vuruşları, oyunlar, şarkılar ile çocuklarımızın yaratıcılıkları ve gelişimleri hedeflenmiştir.

Müzik Bölümü olarak;

 • Müzik yoluyla öğrencinin estetik yönünü geliştirmek,
 • Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkân sağlamak,
 • Yaratıcılığını ve yeteneğini müzik yoluyla geliştirmek,
 • Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası müzik türlerini tanıyarak farklı kültürlere ait ögeleri zenginlik olarak algılamasını sağlamak,
 • Kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak,
 • Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmek,
 • İstiklâl Marşı başta olmak üzere marşlarımızı özüne uygun olarak seslendirmelerini sağlamak,
 • Millî birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştiren ve dünya ile bütünleşmemizi kolaylaştıran müzik kültürü ve birikimine sahip olmalarını sağlamak,
 • Atatürk’ün Türk müziğinin gelişmesine ilişkin görüşlerini kavramak başlıca amaçlarımızdandır.

Öğretim Uygulamlarımız

 • Müzik yazı dili
 • Müzik teorisi
 • İşitme ve algı çalışmaları
 • Ses nefes teknikleri
 • Koro çalışmaları
 • Ritim çalışmaları
 • Temel seviye Piyano Kulüpleri
 • Temel seviye Keman Kulüpleri
 • Temel seviye Ukulele Kulüpleri
ORAN OKULLARI
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Anadolu Lisesi ERKEN KAYIT FIRSATI
KAYIT / BİLGİ
BAŞVURU