Çünkü Oran Okulları;

 • · Kuruluş misyonunu Atamızın aklın ve bilimin rehberliğinde, çağı aşma vizyonunun parçası olma heyecanından alır.
 • · Daha mutlu bir geleceğin, milletimiz ve insanlığın evrensel deneyim ve birikimi üzerine, çağdaş ve bilimsel bir eğitim ile inşa edilebileceğine inanır.
 • · İyi insan, iyi yurttaş, iyi dünya vatandaşının, yurtta ve dünyada barışın, vicdanlı, etik değerlerle donanmış, kendisini doğanın ve dünyanın bir parçası kabul eden bireylerce gerçekleşebileceğinin bilincindedir.
 • · Okul ortamının öğrencilerin “özgünlüğünü koruyan, özgür bireyler” olarak kendilerini inşa edebilecekleri bir ekosistem olmasını hedefler.
 • · Eğitimde amaçların bütünsel bir program ile gerçekleşebileceğinden hareketle, okul öncesinden üniversiteye kadar tüm kademelerde “bütünsel” bir eğitim anlayışını savunur.
 • · Şehrin merkezinde yeraltı ve yerüstü ulaşım araçlarının hemen yakınında ve metro kapısında, tam donanımlı kampüsü, geniş bahçesi ile eğitim kadar, sosyal yaşamada zaman avantaj sağlamaktadır.
 • · MEB müfredatı yanında, akademi dünyasının desteği, deneyimli eğitim kadromuz, kampüs olanaklarına göre geliştirilen kapsayıcı “Oran Bütünsel Eğitim Programı”nı uygular.
 • · Avrupa Dil Çerçevesi standartlarında İngilizce eğitim, Almanca ve İspanyolca dillerinde 2.dil eğitim programı ile iddialı bir yabancı dil eğitim ve öğretimi gerçekleştirilir.
 • · Birey merkezli eğitimin öğrenci ve öğretmenlerimizin potansiyeli tam geliştirebileceğine inanır. Farklılıklara ve farklı kültürlere saygı gösterir.
 • · Eğitim ortamı, akademik program ve çıktı planlamasını, öğrenci odaklı, öğretmen temelli yapılandırır.
 • · Öğrencilerin beceri ve kazanımını amaçlar, bilgiden çok beceriye dönüşmüş davranışı hedefler.
 • · Tüm öğrenme tasarımlarında, 21.Yüzyıl becerileri olan; eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, girişkenlik, karar verme, duyguları yapıcı şekilde yönetme becerisini esas alır.
 • · Okul öncesinden başlayan öğrenci gelişim odaklı ölçme ve değerlendirme anlayışını uygular.
 • · Bir üst öğrenime geçişte girilen merkezi sistem sınavlarına (LGS,YKS) sürece yayılan, üst sınıflarda yoğunlaşarak artan “sınavlara hazırlık” programı ve danışmanlık sistemini uygular.
 • · Dijital çağın gereği, her yerde ve her ortamda, gerektiği kadar tekrar olanağı sağlayan “uzaktan eğitim” araç ve kanallarını aktif kullanır.
 • · Bireyin kendisi, çevresi ve dünya ile uyumunu koruyacak hayat boyu öğrenme, yılmadan mücadele edebilme davranışlarının kazandırmayı temel olarak kabul eder.
 • · Sürdürülebilir bir gelecek için; doğaya saygı, yeşil enerji, iklim krizi, doğal kaynakların dikkatli kullanımını kazandırılacak temel yaşam davranışı olarak kabul eder.
KAYIT / BİLGİ
BAŞVURU