Fahri Cürebal | Oran Okulları Genel Müdürü
Özgeçmiş

Neden Oran Okulları?

Yaşanabilir bir dünyada, sürdürülebilir mutlu bir geleceği kurabilmek, onu şimdiden tasarlayabilmekle "orantılıdır."

Bu tasarımın gerçekleştirileceği laboratuvarlar ise yeni yüzyıla hazırlıklı, bireye değer katabilen, eğitimi hedefleyen, okul ve öğrenme ortamlarıdır.

Biliyoruz ki küreselleşen dünyanın yeni yüzyılında bizi karmaşık, rekabetçi, sürekli değişen, bilgi gücüne dayalı, teknoloji güdümlü, hayat boyu öğrenmeyi gerektiren, sosyal ve ekonomik bir toplumsal düzen beklemektedir.

Oran Okulları yeni yüzyılda sürdürülebilir bir kalkınma ve daha mutlu bir gelecek için “Öz Yeterliliği” yüksek bireylerin yetiştiği okullara ihtiyacımız olduğu gerçekliğinden yola çıkmış olup saygın bir kurum olma vizyonuna kendisini adamıştır.

Nitelikli eğitim anlayışımız ise her çocuğun;

1- Doğası temelinde sosyal, duygusal, zihinsel, fiziksel ve bilişsel gelişimini esas alır. Okullar bilgi, donanım, deneyim, ileri teknoloji başta olmak üzere insanlığın tüm birikimini kullanarak bireyin var olan potansiyelini en üst düzeye çıkarabilmesidir.

2- Özel ilgi ve yeteneklerini yaşam becerilerine dönüştürebilmeli, araştıran, sorgulayan, yaratıcı, üretken, kendisi ve çevresi ile uyumlu, mutlu bir yaşam kurabilmesidir.

3- Kendisinden başlayarak ailesi, ülkesi ve insanlığın parçası olan “Dünyalı Kimliği”ni kazanabilmesidir.

Eğitimin niteliği başta öğretmen olmak üzere eğitimin içeriği, öğrenme ekosistemi, kaynaklar, yönetim ve organizasyon becerisi belirlemektedir. Oran Okulları bütün başarılı eğitim sistemlerinin merkezinde inisiyatif kullanabilen, iyi eğitimli ve özgüvenli öğretmen olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle öğretmen tercihini ve meslek içi gelişim programını buna göre belirlemektedir.

Oran Okulları bugünün inisiyatif kullanan, tercih yapan, risk alan ve sosyal sorumluluk üstlenen çocuklarının; yarının öz yeterliliği yüksek, girişimci, bağımsız ve hayat boyu öğrenen yetişkinleri olacağının bilincindedir. Bu amaçla ulusal eğitim birikimimiz ve 21.yüzyıl becerilerinin gereklerine göre tasarlanmış olan öğrenci merkezli, öğretmen temelli, evrensel değerler ve dünya vatandaşlığı, beceri ve kazanım odaklı, verimlik ve çıktı esaslı, esnek, demokratik ve bireysel hak özgürlüklere bağlılık ilkelerine dayalı “Oran Eğitim” felsefesine göre yapılandırılan eğitim programını uygulanmaktadır.

Bu programımız tam donanımlı yerleşkemizde öğrencilerimizin yaparak ve yaşayarak öğrenmesi, meraklarının motive edilmesi, keşfederek, deneyimleyerek bilgi ve kazanım sağlayarak kendi yaratıcılıklarını geliştirip geleceklerini inşa etmeleri esasına dayalıdır.

Öğretmenlerimiz bu süreci kolaylaştıran, rehberleri olup bilgiden ziyade hayal gücü ve yaratıcılığı ön plana çıkaran çalışmaları ile öğrencilerimizin ilham kaynaklarıdır. Einstein’ın “Hayal etme bilgiden daha önemlidir” söylemi özetler niteliktedir. Ülkemizin ve insanlığın gelecek için sonsuz hayaller kurabilen ve buluşlar yapabilen bireylere ihtiyacı vardır.

Eğitim sadece bireylerin gelişimi değil aynı zamanda toplumsal gelişimin de belirleyicilerindendir. Bu nedenle ülkemizin geleceğine yön vermekte en etkili araçlarının başında eğitime yatırım gelmektedir. Oran Okulları kurucu irademiz bu bilinç ve sorumlulukla Atatürk’ün “Çağdaşlaşma Vizyonu” ve “Cumhuriyetimizin Temel Değer ve Kazanımları” temelinde 21.yüzyıl ihtiyaçlarına uygun yerleşkemizde okul öncesinden üniversiteye kadar eğitimin tüm bileşenlerini kapsayan “bütünsel” öğrenci odaklı, nitelikli bir eğitim ekosistemi sunmaktadır.

Şanlı bir geçmişi olan ülkemizin çağdaş ve demokratik geleceğine olan inancımızla “Öz Yeterliliği” yüksek, geleceğe güvenle hazırlanan, mutlu ve sağlıklı bireylerin yetiştirilebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.

Sizleri bugünün ve geleceğin kişilikli ve dünyalı kimlikli nesillerinin yetiştiği ORAN OKULLARI eğitim ailemizin, değerli ve saygın bir üyesi olmaya davet ediyorum.

Güveniniz Geleceğimizdir!

Fahri CÜREBAL
Genel Müdür

KAYIT / BİLGİ
BAŞVURU