Vizyonumuz !!

Öğrencilerimizi; ülkesi ve kültürüne bağlı, dünya kimlikli, öz yeterliliği yüksek bireyler olarak geleceğe hazırlamak.

Misyonumuz !!

Kendisine, ailesine, çevresine, ülkesine ve insanlığa faydalı; özgüvenli girişimci, iyi insan, yurtsever vatandaş kültürü aşılayan ülke genelinde önde gelen bir kurum olmak

Atatürk’ün çağı aşma vizyonu olan; akıl, bilim, sanat ve evrensel kültür değerlerinden sapmadan, dünya vatandaşı, başarılı bireyleri insanlığa kazandırmak

Hayat boyu öğrenen, geleceğin karmaşık, rekabetçi, sürekli değişen, bilgi ve teknoloji yönetimli ekonomik toplumuna, donanımlı gurur duyacağımız Oran mezunlarını bir üst öğrenime hazırlamak

Birey potansiyeline , öğrenme merakına , özel yeteneğe ve yaşama tutkuyla bağlı bireylere özel yatırım

İnsanlığa katkı sağlayan buluş ve girişimler gerçekleştiren üretken liderlerin ; öğrenci merkezli, öğretmen temelli, ileri teknoloji destekli, esnek ve dengeli, öğrenci potansiyeli odaklı müfredatla yetiştiği eğitim sistemini uygulayabilen örnek tercih edilen bir okul olabilmek

Değerlerimiz:

 • Eşitlikçi ve adaletli tutum
 • Yurtta barış, dünyada barış
 • Sevgi ,saygı yardımlaşma ,dayanışma ve vefa duygularını içselleştirmek
 • Güvenilirlik , akademik ,sosyal ve her alanda daima dürüstlük
 • Sorumluluk bilinci ve empati (eş duyum) yapabilme
 • Kurum vizyon ve misyonuna bağlılık
 • Yerelden küresele aydınlık zengin ve sorgulayan bir dünya görüşü
 • İstikrar ve saygınlık
 • Hayat boyu öğrenme, merak ve yenilikçilik
 • İklim krizi, salgınlar ,doğal afetler, gıda ve su kaynakları gibi küresel sorunlara duyarlılık
 • Doğanın parçası olma bilinci, hayvan haklarına riayet
 • Milletimizin mutluluğu, insanlığa katkı sağlayan milli kültür ve değerlerimiz bilinci ve saygı
 • Farklılıklar ve farklı kültürlere hoşgörü ve saygı
 • Her türlü ayrımcılığa karşı oluş
 • 5.0 Endüstri toplumu, robot-insan işbirliğini kapsayan, geleceğin süper akıllı toplumsal yaşama hazırlık
KAYIT / BİLGİ
BAŞVURU