Kayıt bilgi/başvuru formu doldurulması nedeniyle tarafımıza ait kişisel veriler olan veli adı ve soyadı, e-posta adresi, cep telefon numarası, öğrencinin öğrenim gördüğü okul, öğrenci yaşı ve sınıf bilgisi verilerinin, okulun faaliyetlerinin tanıtımının yapılması, velisi bulunduğum öğrencinin okula yerleştirilebilmesi ve eğitim tekliflerinin sunulmasına amaçlarıyla, Oran Okulları Eğitim A.Ş. tarafından işlenmesine ve üçüncü taraflara yine aynı amaçların yerine getirilmesi için aktarılmasına izin veriyorum.

KAYIT / BİLGİ
BAŞVURU