Kurumsal İletişim Birimi; Oran Okulları’nın misyon ve vizyonu doğrultusunda, kurum içi ve dışı doğru algılanması, tanınması, korunması ve geliştirilmesi amacıyla çalışmaktadır.

Oran Okulları’nın temel değerlerine uygun stratejik iletişim planı geliştirerek uygulayan birim; yazılı-görsel ve dijital iletişim desteği vermek, içerik yönetimi yapmak, kurum içi ve dışı organizasyon ve etkinliklerin yönetimini gerçekleştirmek, medya, reklam, kampanya faaliyetlerini yürütmek gibi tüm bütünleşik pazarlama iletişim faaliyetlerinin hayata geçmesini ve kontrolünü sağlamaktadır.

Kurumsal İletişim Birimi kurumsal kimlik çalışmalarını yürütmektedir. Oran Okulları web sitesi panelini yöneterek kurum içi-dışı duyuruları yapmakta, etkinlik görsel içeriklerini güncellemektedir. Sosyal medya paylaşımları yapmakta olup yazılı ve görsel basını takip etmektedir. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerini yürütmektedir. İletişim faaliyet raporunu kurumsal iletişim planına uygun olarak hazırlamaktadır.

Kurumsal İletişim Birimi kurumun görünen yüzüdür. Departman olarak sorumlulukları ile kurumun sürdürülebilir başarısı için önemli ve kilit bir rol oynamaktadır. Kurum dışındaki paydaşlarla etkili iletişim stratejisi geliştirerek yönetmeyi sağlamaktadır.

Kurumsal İletişim Birim Sorumlusu;

Sevilay Görgün

444 8 552 / sevilay.gorgun@oranokullari.k12.tr

KAYIT / BİLGİ
BAŞVURU