Ortaokul Müdürümüzden

Oran Ortaokulu olarak, her bireyin eşsiz potansiyel taşıdığına ve öğrenme yolculuğunun kişiselleştirilmiş bir deneyim gerektirdiğine inanıyoruz. Vizyonumuz ve misyonumuzla her öğrencimize sadece akademik değil, aynı zamanda karakter gelişimi ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırarak, onları tüm hayatları boyunca aydınlatacak değerlerle donatmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, sorgulayan ve çözüm üreten, eleştirel ve yenilikçi düşünce yapısına sahip, kültürel zenginlikleri ile öne çıkan bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu süreçte, öğrencilerimizin değerlerimizi, etik ilkelere saygıyı, insan haklarını anlamalarını ve Başöğretmenimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün ilke ve inkılaplarını benimsemelerini sağlamayı amaçlıyoruz.


Oran akademik kadrosunca hazırlanan, MEB müfredat programını da kapsayan zenginleştirilmiş Oran Bütünsel Eğitim Programı ile evrensel standartlarda öğrenme ortamı sunuyoruz. Her bireyin özgün yetenekleri, ilgi alanları ve tutkuları vardır ve bu yönleriyle kendini gerçekleştirmeleri önemlidir. Bu nedenle sınıf içi etkinliklerden, gezilere, kulüplere, atölyelere, sanatsal aktivitelere, şenliklere ve olimpiyatlara kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunarak, öğrencilerimizin özgüvenlerini artırarak hedeflerine ulaşmalarını sağlıyoruz. Deprem riski bulundurmayan modern kampüsümüzde yer alan kütüphane, müzik ve görsel sanatlar atölyesi,  seramik atölyesi, dans atölyesi, spor salonu, bilgisayar laboratuvarı, fen laboratuvarı gibi alanlar ile güçlü yönlerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Sözlü ve yazılı iletişim, sunum yapma, tartışma ve işbirliği becerilerini öğrencilerimize kazandırarak, onların fikirlerini etkili bir şekilde ifade edebilmelerini sağlıyoruz. Böylece öğrencilerimiz hem akademik hem de sosyal yaşamlarında daha güçlü ve etkili olmaya hazırlanıyorlar.


Küreselleşen dünyada iletişimin önemi artmaktadır. Bu nedenle, yabancı dil eğitimine büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimizin 5. Sınıftan itibaren haftada 20 saati bulan yoğun yabancı dil programı ile uluslararası iletişim dillerini etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayarak, farklı kültürleri anlamalarını ve uluslararası platformlarda başarılı olmalarını destekliyoruz. İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca veya İspanyolcayı öğrencilerimizin tercihine sunuyoruz. Bu dersleri Türk ve Native öğretmenler aracılığıyla yürütüyoruz. Tüm yabancı dil öğretmenlerimiz E-Twinning kimliklerine sahiplerdir. E-Twinning, Avrupa’daki okullar ile işbirliği için oluşturulmuş bir topluluktur. Bu platformda projeler yürütülmüş olup okulumuz bu alanda iki tane kalite etiketi kazanmıştır. İngilizce müfredat programımız Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı- CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ve Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) kazanımları doğrultusunda hazırlanmaktadır.
Aynı zamanda LGS hazırlık sürecinde erken yol almak adına, yine 5. Sınıftan itibaren her kademede düzenli kazanım tarama testleri ve bu testlerin sonuçlarına bağlı etüt çalışmalarını yürütüyoruz. LGS adaptasyonunu sağlamak adına 7. Sınıflarımız ile her ay deneme sınavları yapıyoruz. 8. Sınıflarımız ile ise her hafta gerçek LGS saatleri ile uyumlu deneme sınavlarımızı uyguluyoruz ve her sınav sonrasında soruların çözümünü öğretmenler eşliğinde gerçekleştiriyoruz. 8. Sınıflarımız ile hafta sonu kursları da yaparak süreci destekliyoruz.
Sonuç olarak Oran Ortaokulu, bireysel farklılıklara saygı duyan, öğrenci odaklı bir eğitim anlayışıyla, öğrencilerine kaliteli eğitim sunmanın yanı sıra, onları kendini gerçekleştiren ve kendini ifade gücü yüksek bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler.

                                Duygu YALÇINKAYA
                                Ortaokul Müdürü

ORAN OKULLARI
KAYIT BİLGİ
BAŞVURU FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Ortaokul Bilgi Formu
ORAN OKULLARI
Ortaokul

Yetkinliklerinin Farkında Olan Ortaokul Öğrencileri

Ortaokul kademesinde eğitimin odaklarından biri de
öğrencinin yetkinliklerini keşfetmektir.

Yabancı Dil
Amacımız; her öğrencinin kendi seviyesine uygun dinlediğini ve okuduğunu anlayabilmesi, duygu ve düşüncelerini yazarak ve konuşarak ifade edebilmesi bulunmaktadır.
Kampüs Olanakları
Ortaokul eğitim yılı, öğrencilerin gelecekteki eğitim motivasyon ve başarısı için oldukça önemlidir. Nitelikli bir eğitim için nitelikli bir eğitim ortamı gerekmektedir.
Zengin Branş Dersleri
Ortaokul kademesinde doğuştan gelen eğilimlerinin bilincinde olan öğrenciler gelecekte adımlarca önde olmaktadır.
Beslenme ve Sağlık
Yemek listeleri beslenme uzmanları tarafından, yaş gruplarına özel olarak dengeli ve sağlıklı beslenme anlayışıyla oluşturulur. Tüm yemeklerde birinci sınıf ve sertifikalı malzemeler kullanılır.
Kartal'ın en donanımlı kampüsü ile
tanışmaya hazır olun!
Modern eğitim imkanları, üst düzey teknolojiye sahip altyapısı ve güçlü akademik kadrosu ile
Oran Okulları Kartal'da eğitim hayatına başlıyor.
KAYIT / BİLGİ
BAŞVURU