Okulumuzda verilen görsel sanatlar eğitiminde öğrencilerimizin görsel sanatlar ile ilgili bilgi ve becerileri kazanmalarının yanında, yeni bilgi ve beceri üretmelerini alışkanlık haline getirmeleri, görsel biçimlendirme yollarını kullanarak bireysel yeteneklerini keşfetmelerini, özgün sanatsal çalışmalar üreterek yaratıcılık ve estetik duygularını geliştirmelerini, başka kültür ve disiplinlerin ürünlerini sanatsal açıdan inceleyerek eleştirel düşünme ve algılama becerilerini geliştirmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

Öğrencilerimiz derslerde okul binaları ve çevresinde görsel zenginlik sağlayacak resim, seramik, heykel ve tasarım uygulamaları yapmaktadırlar. Büyük boyutlu tuval çalışmaları, seramik rölyef ve heykeller, üç boyutlu farklı malzemelerle tasarımlar yaratarak okul binalarımızı donatan öğrencilerimiz, okul bahçesindeki duvarları resim çalışmaları ile süsleyecekler ve bahçemizdeki beton malzemeleri renklendireceklerdir.

Görsel Sanat çalışmaları Öğrenci Kulüplerimizin çatısı altında "tuval resmi, seramik, tasarım, heykel, el-sanatları, baskı resim" başlıkları altında yürütülmektedir. Öğrencilerimiz, görsel sanatlara ilişkin yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalarını "Sanat Haftası" kapsamında düzenlenen sergiler aracılığıyla sunmanın heyecanını da yaşamaktadır.
 

ORAN OKULLARI
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Ortaokul ERKEN KAYIT FIRSATI
KAYIT / BİLGİ
BAŞVURU