Orhan Karakaya | Oran Okulları Kurucusu
Özgeçmiş

Değerli Veliler ve Sevgili Öğrenciler

Günümüzde hızla değişen ve küreselleşen dünyanın en önemli değişim ve üretim gücünü insan kaynağı oluşturmaktadır. Hızlı teknolojik ilerlemeye bağlı olarak gün geçtikçe çağdaşlaşan, refah seviyesi artan toplumların hemen hemen tamamı, geldikleri bu durumu, iyi eğitilmiş nitelikli insan kaynağının artması için yaptıkları eğitim yatırımlara borçludurlar. Eğitim ve ekonomik kalkınma arasında çok güçlü bir ilişkinin olduğu kabul edilmekte, hatta gelişmiş ülkeler eğitime yapılan harcamaları, “yatırım” olarak ifade etmektedir.

Ülkemiz AB tam üyelik kararı almış ,21 Yüzyılda daha mutlu ve daha güçlü olabilme mücadelesi veren dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Oran Okulları olarak bu mücadelede öncelikli yatırımın kaliteli eğitime yapılması gerçeklik ve sorumluluğundan hareket ederek, yatırım tercihimizi eğitimden yana kullanmakta tereddüt etmedik.

Büyük Atatürk’ün ülkemizi, çağdaş medeniyetler ötesine taşıyabilmek için aydınlanma ve kalkınma idealinin parçası olma heyecanı sorumluluk olarak hissettik. Bunun gereği olarak bu günün ve geleceğin dünya vatandaşı yeterlilikleri kazandıracak, öz güvenli bireylerin yetiştiği nitelikli akademik eğitim ortamı kurmaya çalıştık. Yine izlediğimiz burs politikaları ile başarıyı ve özel yetenekleri de desteklemeyi ilke edindik.

Modern dünyanın izleyicisi değil, üreticisi olacağımız bu yolda bütün görüşleri dinleyerek yepyeni düşüncelerin oluşmasını ve bunları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Eğitim sistemimiz özgür, kendi sorumluluğunun bilincinde, yalnızca sınavlara değil yaşamın her alanına hazırlayacağımız öğrencilerin yetişmesini hedefliyor, Oran Okullarında “gelecek var” ilkesiyle hareket ediyoruz. Hedeflerimizi kararlı bir şekilde yürütecek olmanın gururuyla yanımızda olacak tüm veli, öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

                                                                                                         
Orhan Karakaya
Oran Okulları Kurucusu
 

KAYIT / BİLGİ
BAŞVURU