Türkçe dersleri; hem Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının hem de ek kaynak olarak belirlenen kitaplarla akıllı tahta uygulamalarıyla bütünleştirilerek işlenir. Türkçe zümresi olarak önceliğimiz Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda ana dilini doğru kullanan, okuma kültürü gelişmiş, okuduğu metinleri yorumlayabilen, iletişim becerileri yüksek, kendini sözlü ve yazılı biçimde ifade edebilen bireyler yetiştirmektir.

Türkçe ve dünya edebiyatının seçkin eserlerinden her yıl için en az on kitabı okumaları ve incelemelerine olanak sağlanıyor. Bu kapsamda öğrencilerimiz;

1-Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri tanımalarını sağlamak,

2- Türk dilinin kurallarını benimseyerek dilimizi doğru ve etkili şekilde kullanma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak,

3- Yaşamlarının bütününde ve eğitimlerinin her alanında doğru düşünme ve çevreleri ile sağlıklı iletişim kurma becerilerini geliştirmek,

4- Sözcük dağarcıklarını geliştirerek dilin gücünü kavramalarını sağlamak,

5- Edebi eserlerden hareketle edebiyat- günlük yaşam ilişkisini kurabilmelerini sağlamak,

6- Edebi eserlerin rehberliğinde kendine ve çevresindekilere güvenen ve saygı duyan bireyler olmalarını desteklemek,

7-Dünya ve devlet gündemini takip edebilen, bilgili öğrenciler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak temel hedefleriyle çalışmaktadır.

Derslerde yapılan uygulamaların yanı sıra, öğretim programı kazanımları çerçevesinde gezilerle (Sait Faik Abasıyanık müze vb.) öğrenme ortamları zenginleştirilip, öğrencilerimizin sergi, tiyatro, konferans vb. etkinliklere katılımlarına rehberlik ediliyor.

Zümre öğretmenlerimizin danışmanlığında öğrencilerimiz ülke, il, ilçe ve okul çapında yapılan yazınsal (şiir, öykü vb.) yarışmalara katılmaya teşvik ediliyor.

Öğrenciler, ortaokul Türkçe programının sonunda; detaylı düşünebilen, hayata değişik pencerelerden bakan, ana dilini doğru kullanan, kendini etkili bir biçimde ifade edebilen, okuyan ve her şeyden önemlisi düşünen ve üretebilen bir bireyler olarak yetişmiş olurlar.

ORAN OKULLARI
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Ortaokul ERKEN KAYIT FIRSATI
KAYIT / BİLGİ
BAŞVURU