Oran Okulları olarak hedefimiz öğrencilerimizin İngilizceyi anadile yakın bir düzeyde kullanmalarını sağlamaktır. Okulumuzdan mezun olan öğrenciler bulundukları her ortamda kendilerini İngilizce ifade edebilme, bu dilde yazılmış yaşlarına uygun kitap ve benzeri yayınları okuyup anlayabilme, çeşitli türlerde yazılar yazabilme ve yaratıcılıklarını kullanma becerilerine sahip olmak hedefiyle yetiştirilir.

İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı- ‘CEFR’ (Common European Framework of Reference for Languages) ve ‘GSE’ (Global Scale of English) kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Müfredat programımızda dört dil becerisine; Listening (Dinleme), Spoken Interaction (Karşılıklı Konuşma), Spoken Production (Konuşma), Reading (Okuma), Writing (Yazma) eşit ağırlık verilir. Programımızda dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt kazanımlarına da yer verilmektedir.

İngilizce Öğretim Programımıza, ‘Critical Thinking’ – Eleştirel düşünme becerisi, ‘Communication’-iletişim becerisi, ‘Collaboration’- iş birliği becerisi ve ‘Creativity’ – yaratıcı düşünme becerisi gibi 21. yüzyıl becerileri de entegre edilmiştir.

Dil öğreniminde metodlar ve materyaller hızla değişiyor ve gelişiyor. Öncelikli olarak amacımız, yabancı dil öğretiminde öğrenciye en faydalı olabileceğimiz tekniklerle ve donanımla hareket etmektir. Her seviye için belirlenmiş hedefler doğrultusunda, öğrencilerimizin dili öğrenirken kullanmalarını, kullanırken de sevmelerini sağlayacan akademik çalışmalar ve aktiviteler yaptırılır. Her seviye kendi içinde paralel ilerlerken, yıllık planlamalarımız da aşağıdan yukarıya doğru dikey bir programı takip edecek, her üst seviye bir alt sınıfın üstüne yeni kazanımlar katacak şekilde planlanacaktır. Dilin sadece gramer yapısı üzerinde durulmayıp, temel beceriler olan okuma anlama, dinleme anlama, yazma, konuşma becerilerine de gerekli önem verilecek ve bu becerileri geliştirecek çalışmalar uygulanır.

Birleşmiş Milletler Kurulunun bir simülasyonu ve ulusal ve uluslararası düzenlenen, kullanılan dilin İngilizce olduğu, genç zihinlerde dünya meseleleriyle ilgili farkındalık yaratma ve uluslararası ilişkiler konusunda ortak akıl yürütme kazanımları hedeflenerek gerçekleştirilen, münazara platformunda konuşma, tartışma, problem çözme gibi becerileri kullanarak öğrencileri kendilerini geliştirmesinde etken olan JMUN, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımıyla okullar arası iletişim kurmayı ve proje yapmayı, paylaşmayı hedefleyen, destek, araç ve hizmetler sağlayarak Avrupa’daki okullar arası işbirliği sağlayan E-TWINNING, Avrupa Birliği tarafından eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının yanı sıra, spor alanını da kapsayan projelerin desteklendiği ERASMUS, Dünyanın en büyük yaratıcılık, takım çalışması ve çözüm geliştirme organizasyonu olan, öğrencilere takım çalışması, problem çözme, işbirliği, zamanı iyi kullanma ve iletişim becerileri kazandırmayı hedefleyen DESTINATION IMAGINATION projelerine öğrencilerimiz hazırlanır ve projelerde yer alır.

Öğrencilerimiz, dil gelişim süreçlerinin uluslararası platformda yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi açısından, Cambridge Üniversitesi English Language Assessment dil sınavlarına (KET, PET, FCE) öğretmenlerimiz tarafından yönlendirilir ve hazırlanır.

Ortaokulumuzda ikinci yabancı dil eğitimi olarak Almanca ve İspanyolca ders seçeneği  4.sınıftan itibaren sunulmaktadır.Yürütülen öğretim programı, öğrencilerimize seçtikleri Almanca veya İspanyolca dilinde dinleme-anlama, okuma, yazma ve konuşma olmak üzere dört temel dil becerisini eşit düzeyde geliştirme şansı tanır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı dâhilinde  öğrencilerimizin  Temel Kullanıcı (A1-A2) seviyesine ulaşmaları hedeflenir.

Globalleşen dünyanın hızına, öğrencilerine ikinci yabancı dil eğitimi de vererek ulaşmaya çalışan okulumuzda dil öğretim hedef ve misyonumuz; Almanca ve İspanyolca'nın en yeni yöntem ve teknik donanımları kullanarak etkin ve aktif bir biçimde öğrencilerimize öğretilmesidir. İçerisinde bulunduğumuz çağ, bilgi çağı olarak adlandırılmakta ve fiili sınırların olmadığı bir döneme işaret etmektedir. Bu da ancak bilginin paylaşılması ile ve ortak olarak kullanılan diller sayesinde mümkün olabilmektedir. Dünya vatandaşı olabilmek günümüz gençliğinin en büyük özelliklerinden birisi olup, dünya vatandaşlığının sunduğu sınırsız olanaklardan yararlanabilmek ise, en az iki yabancı dili iyi düzeyde bilmekle mümkün olabilmektedir. 

Programımız kapsamında tüm öğrenme etkinliklerinin gerçek yaşamla ilişkilendirilmesi göz önünde bulundurulur ve dilin kültürüyle birlikte öğrenilmesi esastır. Bu nedenle ikinci yabancı dil kapsamında da her düzeyden öğrenciler ulusal ve uluslararası çeşitli etkinliklere, projelere ve kültürler arası değişim programlarına katılmaya teşvik edilirler. 

ORAN OKULLARI
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Ortaokul ERKEN KAYIT FIRSATI
KAYIT / BİLGİ
BAŞVURU