Fizik bilimi, günlük hayatımızın birçok yönüyle iç içe olduğu için, birçok okul, bu bilimin önemini ve değerini fark etmiştir. Oran Okulları da bu anlayışla hareket eden okullardan biridir ve Fizik Bölümü, öğrencilere olayları daha iyi anlamaları için neden-sonuç ilişkileri kurmayı öğretmeyi hedeflemektedir. Öğrencilerin meraklı, sorgulayıcı ve eleştirel bir bakış açısına sahip olmalarını teşvik ederek, günlük hayatlarında karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek istemektedir.

Oran Okulları Fizik Bölümü, teknolojinin hızla geliştiği ve değiştiği günümüz dünyasına uyum sağlayabilecek bireyler yetiştirmeyi de hedeflemektedir. Bu doğrultuda, öğrencilere İngilizce fizik terminolojisine hakim olmalarını öğretmek için derslerin bir kısmı İngilizce olarak verilmektedir.

Fizik laboratuvarı, Oran Okulları Fizik Bölümü'nün öğrencilere uygulamalı bir şekilde öğrenmeyi sağlamak için kullandığı bir araçtır. Öğrenciler, olayları daha iyi anlamak için kendi deneylerini tasarlayıp gerçekleştirerek, öğrenmelerini pekiştirebilirler. Ayrıca, video ve simülasyonlar gibi teknolojik araçlarla da öğrenme sürecine destek sağlanmaktadır.

Oran Okulları Fizik Bölümü, öğrencilerin ders içinde aktif bir şekilde rol almalarını teşvik etmektedir. Gezi ve sergi gibi etkinliklerle öğrenme süreci okul dışında da devam etmektedir. Bu sayede, öğrenciler fizik biliminin günlük hayatımızla olan bağlantısını daha iyi anlayarak, daha bilinçli ve uygulamalı bir şekilde öğrenme fırsatı bulmaktadırlar.

ORAN OKULLARI
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Anadolu Lisesi ERKEN KAYIT FIRSATI
KAYIT / BİLGİ
BAŞVURU