Çağın Koşulları
Akademik olarak öğrencilerimizi günümüzün ve geleceğin koşullarına göre donatmak, yaşamın her alanında faydalanmalarını sağlamak.
Her Öğrenci Özeldir
Öğrencilerimizin bireysel yetenek ve becerilerini belirleyici ve geliştirici eğitim sistemini hayata geçirmek. 
Dünya Vatandaşı
En az iki yabancı dili etkili bir biçimde iletişim aracı olarak kullanabilen, eğitimi yaşamla ilişkilendirebilecek liderleri yetiştirmek.
Teknolojik Gereksinimler ve Altyapı
Öğrenmeye katkı sunacak her türlü fiziki ve teknik alt yapıyı oluşturarak öğrencileri bir üst seviyede alacakları eğitime hazırlamak.
Tecrübeli Eğitim Kadrosu
Deneyimli, bilimsel yeterliliği olan, gelişime açık, sevecen ve hoşgörülü bir eğitim kadrosu oluşturmak.
Eğitimde Süreklilik
Bilgiyi öğretmekten öte edinmeyi öğrencilerimizde amaç haline getirmek ve bu edinimle yaşamın her evresinde üretken, yaratıcı, etik değerlere sahip bireyleri topluma kazandırmak.
DETAYLI
BİLGİ ALIN