• Okul ile hayatı bütünleştiren,
  • Özümseyerek öğrenmeyi öğrenen, 
  • Bilgiye erişmenin yollarını bilen bildiğini kullanan, akademik başarının yanı sıra sosyal zekasını geliştiren; kültür, sanat, spor, bilim gibi her dalla ilgili çalışmalarda istekli ve başarılı olan, 
  • Özgürce düşünebilen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen,
  • Uluslararası bir kimliğe sahip, 
  • Kültürel değerlerine bağlı,
  • Evrensel değerlere açık, 
  • Bilimsel çalışmalar ve projeler yürütebilecek seviyede yabancı dil bilgisi olan, 
  • Geleceği parlak bireyler yetiştirmektir.