Anasınıfında yabancı dil eğitiminde öğrencilerimizin ana dillerini öğrendikleri şekilde İngilizce öğrenmelerini sağlamak için yaparak ve yaşayarak öğrenme odaklı bir yaklaşımla, İngilizceyi yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini sağlamak öncelikli hedefimizdir. Ders içi ve ders dışı yapılan çeşitli oyun ve aktivitelerle öğrencilerimiz İngilizceyi özgüven içerisinde kullanabilirken aynı zamanda yabancı dilde iletişim becerilerini geliştirebilmektedirler. 

Oyunlar, şarkılar ve hareketli aktivitelerin yanı sıra disiplinler arası etkinliklerle de öğrencilerimizin yaratıcı düşünme becerilerini ve dünyaya bakış açılarını genişletmeyi hedefliyoruz. GEMS yöntemini kullanarak öğrencilerimiz fen ve matematikteki öncü kavramları anlarken aynı zamanda yabancı dil becerilerinini de geliştirirler. Öğrencilerimiz Fen ve Matematiğe daha fazla ilgi duyarken, doğal bir İngilizce ortamına tabi tutularak dil kazanımlarını içselleştiririr ve bilimsel düşünmenin ilk temelleri de atmış olurlar. 

Matematik, Fen, Sosyal Bilimler gibi derslere ait bazı konu ve içeriklerin yabancı dil derslerine entegre edilerek işlenmesini öngören CLIL yaklaşımı doğrultusunda öğrencilerimizin yabancı dil derslerinde işlenen konular ile o konuların ait olduğu dersler arasında pekiştirici bir görev üstlenmesi sağlanmaktadır.

Aynı zamanda, öğrencilerimizin farklı düşünme becerileri edinebilmeleri için tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisi olarak bilinen ve beyin fırtınası yoluyla bu nesnenin nasıl gelişip değiştirilebileceğini ön gören SCAMPER eğitimiyle öğrencilerimizin daha önce alışık olmadıkları şekilde düşünebilmeleri hedeflenmektedir. Dünyanın en büyük yaratıcılık, takım çalışması ve çözüm geliştirme organizasyonu olan ve İngilizce yürütülen DESTINATION IMAGINATION kulübümüzle de öğrencilerimize takım çalışmasının bir parçası olabilme, problem çözebilme, işbirliği, zamanı iyi kullanabilme ve iletişim becerileri kazandırmayı hedefliyoruz.
 

ORAN OKULLARI
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Okul Öncesi Eğitim ERKEN KAYIT FIRSATI