Tüm Yaş ve Sınıf Seviyeleri
KAYIT Bilgi ve Başvuru
Bilgi ve kayıt görüşme başvurusu için
formu doldurmanız yeterlidir.
Bilgileriniz başarıyla kaydedildi!
Teşekkür Ederiz.
Yetkililerimiz en kısa sürede verdiğiniz iletişim bilgileriniz ile sizlere geri dönüş sağlayacaklardır.
12 SORUDA NEDEN ORAN OKULLARI
1 Atatürkçü dünya görüşü, Anayasamızın başlangıcında yer alan Cumhuriyetimizin kurucu niteliklerini içeren çağdaşlaşma ilke ve felsefesine bağlıdır.
2 2019 yılında iş insanı Orhan Karakaya tarafından okul projesi olarak yapı teknik mevzuatına göre inşa edilmiş olup başta ‘’ DEPREM ‘’ olmak üzere risksiz bina olarak tescillidir
3 Anaokulundan üniversiteye kadar tüm kademelerde, öğrenci merkezli ve öğretmen temelli, ileri düzeyde yabancı dil öğrenimi gerçekleştirebilen, Almanca ve İspanyolca olarak 2.dil seçeneği sunan çift dilde eğitimin yapıldığı bir kurumdur
4 Okul kapısının metro durağına açıldığı kara, deniz ve raylı sistem olarak toplu ulaşım avantajı olan; 11.900 m2 kapalı alana ve 3.500 m2 açık bahçe alanına sahip; 72 derslik ve max. 20 kişilik şubeleri ile İstanbul’un önde gelen fiziki kapasitesine sahip kurumlarındandır.
5 Tam gün eğitim sonrası etüt sistemi ile akşam 18.00’e kadar öğrenci başarısını desteklerken, çalışan ailelerin ihtiyacını da gözetmektedir.
6 Akademik ve sosyal başarı dengesine dayalı eğitim anlayışı ile öğrencilerimizi hayat boyu öğrenen, üretken ve mutlu bireyler olarak geleceğin rekabetçi, küreselleşen dünyasına hazırlamaktadır.
7 Eğitim bilim dünyası ve Oran akademik kadrosunca hazırlanan, MEB müfredat programını da kapsayan OBEP (Oran Bütünsel Eğitim Programı) eğitim programı ile tüm öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak, kalıcı izli tam öğrenme metotlarıyla potansiyellerini üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır.
8 “Özel İlgi ve Yetenek Gelişim Programı” ile öğrencilerimizin güzel sanatlar, spor, bilimde üstün yeteneklerinin keşfedilerek akademik ve sosyal gelişimini sağlamaktadır.
9 Sınavlara hazırlıkta alanında uzman öğretmenlerimiz, uzaktan ve yüz yüze eğitim olanaklarımızla LGS ve YKS hazırlık programını uyguluyor, öğrencilerimizi nitelikli liselere ve üniversitelere yerleştirerek gelecek kariyerlerini kurmaktadır.
10 Anaokulundan üniversiteye kadar tüm kademelerde ve kademe geçişlerinde geçerli olan burs sistemi ile akademik başarıyı mali olarak da desteklemektedir.
11 Ulusal ve Uluslararası bilim, sanat, kültür ve sosyal sorumluluk projeleri ile, öğrencilerimizde; farklılıklara saygı, vicdan, empati, etik değerlere duyarlılık, küresel sorunlara karşı farkındalık, sürdürülebilir bir gelecek için vizyon geliştirmeyi amaçlamaktadır.
12 İngilizce müfredat programımız Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı- ‘CEFR’ (Common European Framework of Reference for Languages) ve Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) )kazanımları doğrultusunda hazırlanmaktadır. İngilizce Öğretim Programımıza, ‘Critical Thinking’ – Eleştirel düşünme becerisi, ‘Communication’-iletişim becerisi, ‘Collaboration’- iş birliği becerisi ve ‘Creativity’ – yaratıcı düşünme becerisi gibi 21. yüzyıl becerileri de entegre edilmiştir. Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP), E-TWINNING, ERASMUS, World Scholar’s Cup (WSC) gibi proje ve kulüp çalışmalarıyla öğrencilerimiz hem ulusal hem de uluslararası platformlarda kendilerini gösterebilme fırsatı yakalamaktadır.
ÖĞRENCİLERİMİZ OKULUNU NEDEN SEVİYOR?
Okul Turuna Çıkmaya
Hazır Mısınız?
11.900 m2 kapalı alana,
2.800 m2 bahçeye, 72 dersliğe
ve 1.600 öğrenci kapasitesine sahip okulumuza
kısaca göz atmaya ne dersiniz?
ÖZEL ORAN OKULLARININ ÖĞRENCİ GELİŞİM HEDEFLERİ
  • Ülkesini seven, aynı zamanda dünya insanı olmasını bilen bireyler yetiştirmek.

  • Öğrencilerin fiziksel, sosyal, zihinsel ve bedensel olarak sağlıklı gelişimlerini sağlamak.

  • Teknolojiyi en iyi şekilde kullanan, gelecekteki meslekler için zemin oluşturacak eğitimler vermek.

  • En az iki yabancı dili iletişim aracı olarak kullanabilmeleri için gerekli alt yapıyı kurmak.

  • Liderlik vasıflarının yanı sıra bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk duygularını geliştirmek.

  • Öğrencilere kendilerini ifade etmeleri, dinlemeleri ve empati kurmaları yönünde öncülük etmek.

  • Çalışmalarında sabır göstermelerini, bilimsel verilere dayalı araştırmalar yapmalarını, analiz edip ve değerlendirebilmelerini sağlamak.

  • Sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, farklı kültürlere saygı gösteren, değer veren bireyler yetiştirmektir.

ÖZEL ORAN OKULLARI VİZYON ve MİSYONU
Vizyonumuz !!

Öğrencilerimizi; ülkesi ve kültürüne bağlı, dünya kimlikli, öz yeterliliği yüksek bireyler olarak geleceğe hazırlamak.

Misyonumuz !!

Kendisine, ailesine, çevresine, ülkesine ve insanlığa faydalı; üretken, girişimci, hayat boyu öğrenen iyi insan, yurtsever vatandaş olabilme davranışlarını kazandıran ülke genelinde önde gelen bir kurum olmak.

Atatürk’ün çağı aşma vizyonuna bağlı; akıl, bilim, sanat ve evrensel kültür değerleri temelinde yükselen bir okul olarak, geleceğin karmaşık, rekabetçi, sürekli değişen, bilgi ve teknoloji yönetimli ekonomik toplumuna donanımlı gurur duyacağımız Oran mezunları yetiştirebilmek.

Öğrenci merkezli, öğretmen temelli, akademik, fiziksel, duygusal ve sosyal gelişim dengesi üzerine yapılandırılmış, Oran bütünsel eğitim programını, sürekli geliştirerek değişen ihtiyaçları karşılayan , bir eğitim modeli yapılandırmak.

Öğrencilerinin öğrenme merakını koruyabilme, bildiklerini yapabilme cesaretini gösterebilme, yaptıkça öz güveni artırabilme, kendi geleceklerinin sorumluluğunu alabilme ve nihayet kendini gerçekleştirebilecek temel yaşam becerilerini kazandırabilmek.

21. Yüzyılın becerileri olan; yaratıcı ve yenilikçi, eleştirel düşünebilme ve problem çözme, iletişim ve işbirliğinde güçlü, girişimci, inisiyatif kullanma ve karar alabilme, esnek davranabilme kazanımlarını müfredat programına başarı ile dahil edebilme başarısı nedeniyle tercih edilen bir okul olabilmek.

Mustafa Kemal Atatürk