Oran Okulları Kabul Sınavı

Oran Kabul Sınavına 2022-2023 eğitim öğretim yılında 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 ve 11. Sınıf olan öğrenciler katılabilir. Sınav bireysel olarak gerçekleştirileceğinden kontenjanlarla sınırlıdır. Burs oranları kontenjana göre belirlenmektedir.

**Sınava katılım ücretsizdir.

Sınava Başvuru Şartları:

Okula Kabul Sınavına müracaat etmek isteyen öğrencilerde aranılan şartlar:

a. Öğrencinin öğrenimine ara vermemiş olması,
b. Daha önceki yıllarda sınıf tekrarı yapmamış olması,
c. Daha önceki yıllarda disiplin cezası almamış olması,
d. Yurt dışından gelen öğrencinin öğrenimine ara vermemiş olması ve okuduğu yılın öğrenci karnesi ile birlikte Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışı Temsilciliklerinden alacağı "Denklik Belgeleri” ile işlemlerini okula kayıt olacağı tarihe kadar tamamlamış olması gerekmektedir.

Sınava Başvuru şekli: 

Oran Okulları Kabul Sınavına 2023-2024 eğitim öğretim döneminde 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 ve 12.sınıfa devam edecek öğrenciler başvurabilir. Başvurular, https://www.oranokullari.com adresinden form doldurularak yapılabilir. Dilerseniz telefonla ya da direkt okuldan başvuru ile de sınav kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Sınav Yeri: Kartal Oran Okulları

Öğrencinin Sınava Gelirken Yanında Getirmesi Gerekenler: 

*Sınava gelirken Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı (veya nüfus cüzdanı) öğrencinin yanında bulundurulur.
*Sınavın yapılacağı salona elektronik cihaz sokulmasına izin verilmez.

Sınavın Değerlendirilmesi: 

  • Oran okulları kabul sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.
    Sınav çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
    Doğru cevap sınav kitapçığı üzerinde işaretlenir. Bir soru için birden fazla cevap işaretlenmişse, o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.

Sonuçların İlanı: 

Sınav sonuçları, 1 hafta içinde değerlendirilerek iletişim numaraları ve mail üzerinden bildirilir.
Sınav kitapçıkları veya cevapları öğrenciye verilmez, okulda saklanır.

Okula Kabul ve Eğitim Bursunun Devamlılığı: 

Oran Okullarında okuduğu süre içinde Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulu kararı sonucunda disiplin cezası (Uyarı, Kınama) aldığı takdirde içinde bulunduğu eğitim-öğretim yılı dahil olmak üzere sonraki yıllar için öğrenci eğitim bursunu kaybeder. Ve yıl sonu ortalaması 75'in altına düşmesi durumunda öğrenci gelecek yıl eğitim bursunu kaybeder. Özel okul bursluluk sınavları doğrultusunda öğrencinin aldığı eğitim burs oranı ortaokulda 8. sınıfın, lise gurubunda 12.sınıfın sonuna kadar geçerlidir.