Oran Okulları Kimya Bölümü; keşfeden, sorgulayan, çözüm üreten, gündelik hayatında bu çözümleri uygulayan, grup çalışmasının gücüne inanan, teknolojiyi aktif bir biçimde öğrenme sürecine entegre eden ve aynı zamanda da İngilizce kimya terminolojisine hakim öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  

Bu doğrultuda kimya laboratuvarı aktif olarak kullanılmakta; bilimsel sergi, müze ve konferansların yanı sıra gerek yurt içi gerekse yurt dışı eğitim gezileri düzenlenmektedir. Proje çalışmalarıyla da öğrencinin akademik dil kullanımı ve bilimsel yöntemlerle araştırma yapma gibi günümüz yeterliliklerini kazanması için gerekli ortam oluşturulmaktadır.

Öğrencilerin ulusal ve uluslararası yapılan bilimsel çalışmaları takip etmeleri amaçlanmakta, istekli olan öğrenciler için olimpiyat hazırlık programlarına gerekli olan altyapı çalışmaları yapılmaktadır. Üniversite sınavı için de önemli bir yeri olan Kimya dersi, uygulanmakta olan ek çalışmalar ile desteklenmektedir.   
 

ORAN OKULLARI
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Lise ERKEN KAYIT FIRSATI