Fizik biliminin günlük yaşantımızla iç içe olmasından dolayı Oran Okulları fizik biliminin ne ölçüde önemli olduğu bilincindedir.  Bu doğrultuda Fizik Bölümü, çevrelerini ve içinde yaşadıkları evreni neden-sonuç ilişkisi içinde anlayabilen ve merak duyan, olayları sorgulayıcı ve eleştirel bir göz ile analiz edebilen, günlük hayat ile fizik bilimi arasında bağlantı kurabilen ve karşılaştıkları sorunlara çözüm üreterek günlük hayatta bunları uygulayabilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bunun yanında hızla değişen ve gelişen Dünya’ya ve teknolojiye ayak uydurabilen bireyler yetiştirmek amaçları arasındadır. Ayrıca Dünya çapında bilimsel dili anlayabilen ve kullanabilen bireyler yetiştirmek amacı ile derslerimizde İngilizce olarak fizik terminolojisine hakim bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Oran Okulları Fizik Bölümü, bilimin uygulama ve gözlem ile daha iyi analiz edilebildiğinin ve daha kalıcı bir öğrenme sağladığının bilincinde olduğundan fizik laboratuvarı aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Bunun yanında video ve simülasyonlar ile de aktif öğrenmeye destek sağlamaktadır. Fizik dersinde öğrenciler ders içinde aktif rol alır ve gezi, sergi gibi etkinliklerle öğrenme okul dışında da devam eder. 
 

ORAN OKULLARI
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Lise ERKEN KAYIT FIRSATI