Özel Oran Anadolu Lisesi olarak Tarih dersinde amacımız; Atatürk ilke ve inkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerin laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını sağlamak,geçmişten bugüne insanlığın birikimli mirasını kavramaları,günümüzde olup bitenleri yorumlamayı ve geleceğe yönelik projeksiyonlar oluşturabilmeyi kapsayan bir tarih bilinci geliştirmeleri, insanlık tarihi bağlamında Türk milletinin ve Türk kültürünün geçmişten bugüne serüvenini takip etmeleri ve anlamalarıdır. Derslerimizde konu içeriğine uygun yayınlardan, Eğitim CD’leri ve slaytlardan,şehir içi ve şehir dışı tarihsel gezilerden,yararlanılmaktadır.Konuların etkileşim yoluyla; tartışarak, sorarak, keşfederek, araştırarak, öğrenilmesi sağlanmaktadır. Her seviyede öğrencilerimiz ile tarihsel geziler yapılarak yerinde öğrenme amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin akademik ve düşünsel gelişimlerini arttırmak amacıyla derslerimizde beyin fırtınası yapılarak, öğrencilerimizin yaratıcı fikirler ve çözümler üretmeleri geliştirilmektedir.

ORAN OKULLARI
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Lise ERKEN KAYIT FIRSATI