Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, öğrencilerimizin ana dillerinde en yetkin düzeye ulaşmalarını amaçlamaktadır. Öğrencilerimizin Türk ve dünya edebiyatını en üst düzeyde tanımalarını ve her iki edebiyattaki yapıtların en seçkinlerini düzeylerine göre okuyup yorumlayabilmelerini beklemektedir. Bu bağlamda her öğrencimiz dersin bağlamıyla alakalı yıl içerisinde en az dokuz yapıt okurlar.  Okudukları yapıtları ayrıntılarıyla değerlendirir ve bu yapıtlar hakkında yazınsal eleştiri becerisi kazanırlar. Yazılı/sözlü anlatımda düşüncelerini açık, bilinçli, tutarlı, eksiksiz ve akıcı olarak aktarma becerisi kazanırlar. Böylece öğrenciler ana dillerini yazınsal inceleme yapabilecek düzeyde kullanabilecek ve yapıtları ayrıntılı inceleyerek edebiyata sağlam bir yaklaşım becerisi kazanacaklardır. 

Değişik dönemlere ve kültürlere ait yazınsal yapıtlar arasındaki benzerlikleri ve ayrımları da değerlendirecek düzeye geleceklerdir. Yazarların kullandığı dil, teknik, biçem ve bunların okuyucu üzerindeki etkilerini de ayrıntılı biçimde ele alacaklarından yazınsal teknik açısından da donanmış olacaklardır. Edebî metinler aracılığıyla öğrencilerin Türk edebiyatının ve kültürünün temel niteliklerini, önemli sanatçılarını ve eserlerini tanımaları; Türk dilinin inceliklerini keşfetmeleri; anlama, anlatma ve eleştirel düşünme becerileri ile estetik zevk düzeylerini geliştirmeleri sağlanacaktır. 

     
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü olarak öğrencilerimizin;


•    Atatürk İlke ve İnkılaplarına gönülden bağlı olmaları
•    Türk kültürünü ve Türkçenin inceliklerini tanımaları
•    Türkçeyi özenli ve bilinçli bir biçimde kullanmaları
•    Dil yetkinliği kazanmaları
•    Sanata ve sanatçıya entelektüel açıdan yaklaşabilmeleri ve sanat ve edebiyat estetiği kazanmaları
•    Kültür ve sanat etkinliklerinin takipçisi olmaları 
•    Çevrelerinin ve içinde yaşadıkları dünyanın sorunlarına duyarlı bir birey olmaları
•    Çevreyi gözlemleyip edebi yapıtlarla bağlantı kurmaları
•    Analiz ve sentez gücü kazanıp toplum içinde kendilerini doğru ifade edebilmeleri
•    Yerel ve ulusal yarışmalara katılıp özgüven kazanmaları amaçlanmaktadır.

     Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, sanat ve edebiyat dünyasından davet edilen konuklarla yapılan söyleşiler, ders temalı geziler, sosyal sorumluluk projeleri gibi seçkin etkinlikler ile öğrencilerimizin dünyasını zenginleştirmeye çalışmaktadır.   
 

ORAN OKULLARI
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Lise ERKEN KAYIT FIRSATI