Oran Okulları olarak hedefimiz öğrencilerimizin İngilizceyi, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (CEFR) uygun olarak C1 düzeyinde kullanmalarını sağlamaktır. Bu sebeple bölümümüzün amaç ve hedefleri doğrultusunda okulumuzdan mezun olan öğrenciler bulundukları her ortamda kendilerini İngilizce ifade edebilme, bu dilde yazılmış Avrupa’nın önde gelen kuruluşlardan kitaplar ve benzeri yayınlar ile okuyup anlayabilme, çeşitli türlerde yazabilme ve yaratıcılıklarını kullanma becerilerine sahip olmak hedefiyle yetiştirilmektedir. 

İngilizce müfredat programımız Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı- ‘CEFR’ (Common European Framework of Reference for Languages) ve Cambridge IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) )kazanımları doğrultusunda hazırlanmıştır. Dil öğreniminde metotlar ve materyaller hızla değişmekte ve gelişmektedir. Öncelikli olarak amacımız, yabancı dil öğretiminde öğrenciye en faydalı olabileceğimiz tekniklerle ve donanımla hareket etmektir. Her seviye için belirlenmiş hedefler doğrultusunda, öğrencilerimizin dili öğrenirken kullanmalarını, kullanırken de sevmelerini sağlayacak akademik çalışmalar ve aktiviteler yapılmaktadır. Tüm gelişmeler nazarında dilin sadece gramer yapısı üzerinde durulmadan, fonksiyonel temel beceriler olan okuma anlama, dinleme anlama, yazma, konuşma becerilerine de gerekli önem verilerek ve bu becerileri geliştirecek çalışmalar uygulanmaktadır. İngilizce Öğretim Programımıza, ‘Critical Thinking’ – Eleştirel düşünme becerisi, ‘Communication’-iletişim becerisi, ‘Collaboration’- iş birliği becerisi ve ‘Creativity’ – yaratıcı düşünme becerisi gibi 21. yüzyıl becerileri de entegre edilmiştir.

Avrupa'daki en büyük siyasi tartışma, kültürlerarası diyalog ve gençlik platformlarından biri olan ve düzenlediği ulusal ve uluslararası konferanslarda geleceğin Avrupalı liderlerini bir araya getiren Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP), Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımıyla okullar arası iletişim kurmayı ve proje yapmayı, paylaşmayı hedefleyen, destek, araç ve hizmetler sağlayarak Avrupa’daki okullar arası işbirliği sağlayan E-TWINNING, Avrupa Birliği tarafından eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının yanı sıra, spor alanını da kapsayan projelerin desteklendiği ERASMUS, Dünyada kırktan fazla ülkede gerçekleşen ve geleceğin bilgin ve liderlerine global bir ortam yaratmak ve öğrencilerin farkında olmadıkları yeni becerilerini ve güçlü alanlarını keşfetmelerine olanak sağlayan World Scholar’s Cup (WSC) gibi proje ve kulüp çalışmalarıyla öğrenciler hem ulusal hem de uluslararası platformlarda kendilerini gösterebilmekte hem de öğrendikleri dilleri kullanabilme fırsatı yakalamaktadırlar.  

Cambridge I.G.C.S.E İngilizce Dil eğitim programını takip eden öğrencilerimizin öğrendikleri yabancı dili başka kurumlar tarafından da sertifikalandırmak ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (CEFR) göre seviyelerini belirlemek üzere Cambridge  FCE, TOEFL IELTS sınavlarına girmeleri konusunda yönlendiriyoruz. 
Okulumuzda ikinci yabancı dil eğitimi olarak Almanca ve İspanyolca ders seçeneği sunulmaktadır. Yürütülen öğretim programı, öğrencilerimize seçtikleri Almanca veya İspanyolca dilinde dinleme-anlama, okuma, yazma ve konuşma olmak üzere dört temel dil becerisini eşit düzeyde geliştirme şansı tanır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı dâhilinde  öğrencilerimizin ( Bağımsız Kullanıcı  )  B1 seviyesine ulaşmaları hedeflenir.

Globalleşen dünyanın hızına, öğrencilerine ikinci yabancı dil eğitimi de vererek ulaşmaya çalışan okulumuzda dil öğretim hedef ve misyonumuz; Almanca ve İspanyolca'nın en yeni yöntem ve teknik donanımları kullanarak etkin ve aktif bir biçimde öğrencilerimize öğretilmesidir. İçerisinde bulunduğumuz çağ, bilgi çağı olarak adlandırılmakta ve fiili sınırların olmadığı bir döneme işaret etmektedir. Bu da ancak bilginin paylaşılması ile ve ortak olarak kullanılan diller sayesinde mümkün olabilmektedir. Dünya vatandaşı olabilmek günümüz gençliğinin en büyük özelliklerinden birisi olup, dünya vatandaşlığının sunduğu sınırsız olanaklardan yararlanabilmek ise, en az iki yabancı dili iyi düzeyde bilmekle mümkün olabilmektedir. 

Programımız kapsamında tüm öğrenme etkinliklerinin gerçek yaşamla ilişkilendirilmesi göz önünde bulundurulur ve dilin kültürüyle birlikte öğrenilmesi esastır. Bu nedenle ikinci yabancı dil kapsamında da her düzeyden öğrenciler ulusal ve uluslararası çeşitli etkinliklere, projelere ve kültürler arası değişim programlarına katılmaya teşvik edilirler. 
Öğrencilerimiz, dil gelişim süreçlerinin uluslararası platformda yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi açısından  FIT, DELF, DELE sınavlarına öğretmenlerimiz tarafından yönlendirilir.

ORAN OKULLARI
BİLGİ FORMU
Bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.
Lise ERKEN KAYIT FIRSATI