Oran Okulları Bursluluk Sınavı

Oran Bursluluk Sınavına 2022-2023 eğitim öğretim yılında 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıfa devam eden öğrenciler başvurabilir.
Sınav bireysel olarak gerçekleştirileceğinden kontenjanlarla sınırlıdır. Burs oranları kontenjana göre belirlenmektedir.

**Sınava katılım ücretsizdir.

Sınava Başvuru Koşulları:

Okula Bursluluk Sınavına müracaat etmek isteyen öğrencilerde aranılan şartlar:

a. Öğrencinin öğrenimine ara vermemiş olması,
b. Daha önceki yıllarda sınıf tekrarı yapmamış olması,
c. Daha önceki yıllarda disiplin cezası almamış olması,

Sınav Yeri: Oran Okulları (Cumhuriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. No:158 - Kartal / İstanbul)

Öğrencinin Sınava Gelirken Yanında Getirmesi Gerekenler: 

*Sınava gelirken Türkiye Cumhuriyeti resmi geçerli kimlik kartı öğrencinin yanında bulunmalıdır.

Sonuçların İlanı: 

Sınav sonuçları, en geç 1 hafta içinde değerlendirilerek web sitesi, iletişim numaraları ve mail üzerinden bildirilir.
Sınav kitapçıkları ve optik değerlendirme formu okulda saklanır.