SİVİL SAVUNMA SUNUMUNU GERÇEKLEŞTİRDİK - Oran Okulları

Sivil Savunma Günü fikri Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıkmıştır. Sivil halkın silahlardan kendini nasıl koruyacağını öğrenmesi fikrine dayanır. Daha sonraki yıllarda sivil savunma kavramı sadece savaş dönemlerinde değil, barış dönemlerinde de doğal afet ve büyük yangınlarda halkın can ve mal güvenliğinin korunması şeklinde düşünülmüştür. Biz de öğrencilerimize sivil savunmanın önemini aktarmak için bir sunum düzenledik.