CLIL ETKİNLİĞİ İLE HİNDİSTAN GÜNLERİ - Oran Okulları

Namaste / Hello! ☺ Yabancı diller bölümümüzün her ay düzenli olarak gerçekleştireceği CLIL etkinliklerine "Hindistan Günleri" ile başladık. Ekim ayı boyunca sürecek olan etkinliğimizde, öğrencilerimiz Hindistan'ın kültürünü, yiyeceklerini, tarihini ve dilini tanıyacak. Böylece öğrencilerimizde dil bilincini yükseltmeyi ve kültürler arası etkileşimleri pekiştirmeyi hedefliyoruz. 

CLIL (Content and Language Integrated Learning); branş derslerine ait konu ve içeriklerin yabancı dil dersleriyle birleştirilerek işlenmesini öngören, bu sayede ikinci dil ile dersler arasında ilişki kurduran bir dil eğitimi yaklaşımıdır .